Grupa III

Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek
 – rozwijanie mowy i myślenia;
– kształcenie sprawności manualnych  zajęcia plastyczne
dogoterapia
Wtorek
 – kształtowanie pojęć matematycznych;
– rozwijanie sprawności fizycznej  – ćwiczenia gimnastyczne
zabawy z logopedą
Środa
 – rozwijanie mowy i myślenia;
– zajęcia umuzykalniające
– religia
Czwartek
 – kształcenie sprawności manualnych – zajęcia plastyczne;
rozwijanie sprawności fizycznej  ćwiczenia gimnastyczne
zabawy z logopedą
Piątek
 – rozwijanie mowy i myślenia;
– zajęcia umuzykalniające
– zajęcia z języka angielskiego

15.05.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 15.05.20_
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III- 15.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.05.2020r_
Język angielski gr. III 15.05.20

14.05.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 14.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III-14.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.05.20
Zabawy z logopedą- gr. III- 14.05_

13.05.2020 (środa)

Propozycja zajęć w gr.III na dzień 13.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III- 13.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 13.05.20
Religia gr.III – 13.05.20
Religia – biblia zadania – 13.05.20
Religia – zadania – 13.05.20

12.05.2020 (wtorek)

Propozycja zajęć w gr. III na dzień 12.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III- 12.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 12.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 12.05_

11.05.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęć w gr.III na dzień 11.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w w czasie wolnym w_gr.III- 11.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 11.05.20
Dogoterapia – 11.05.2020r_

08.05.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 08.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III- 08.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 08.05.2020r_
Język angielski gr. III 08.05.20

07.05.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 07.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III- 07.07_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 07.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 07.05_

06.05.2020 (środa)

Propozycja zajęć w gr III na dzień 06.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_grupie III- 06.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 06.05.20
Religia gr.III – 06.05.20
Zagadki Maryjne – religia 06.05.20
Prezentacja multimedialna -Maj Maryja 06.05.20

05.05.2020 (wtorek)

Propozycja zajęć w gr III na dzień 05.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr.III- 05.05_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 05.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 05.05_

04.05.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęć w gr. III na dzień 04.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III- 04.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 04.05.20
Dogoterapia – 04.05.2020r_

30.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w grupie III na dzień 30.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 30.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 30.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 30.04_

29.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 29.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 29.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 29.04.20
Religia gr III – 29.04.20

28.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 28.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 28.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 28.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 28.04_

27.04.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 27.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -27.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 27.04.20
Dogoterapia – 27.04.2020r_

24.04.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 24.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w grupie III – 24.04.2020r.
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 24.04.20
Język angielski gr. III – 24.04.20

23.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr.III- 23.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -23.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 23.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 23.04_

22.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 22.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III-22.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 22.04.20
Religia – gr. III 22.04.20

21.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 21.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 21.04.2020r.
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 21.04.20
Zabawy z logopedą- gr. III- 21.04_

20.04.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 20.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -20.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 20.04.2020r_
Dogoterapia – 20.04.2020r_

17.04.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 17.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 17.04.2020r.
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 17.04.20
język angielski gr. III -17.04.20

16.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 16.04_
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -16.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 16.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. III- 16.04_

15.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 15.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 15.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.04.20
Religia gr. III – 15.04.20

14.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr.III na dzień 14.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -14.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.04.2020r_
Zabawy z logopedą – gr. III- 14.04_

10.04.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. III- 10.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -10.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 10.04.2020r_
Język angielski gr. III 10.04.20

09.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 09.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -09.04.20
Załącznik 1 – 09.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia opotrzebie kształcenia specjalnego – 09.04.20
Zabawy z logopedą – gr. III- 09.04_

08.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 08.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -08.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenie o_potrzebie kształcenia specjalnego 08.04.20
Religia gr. III – 08.04.20

07.04.20 (wtorek)

Propozycje zajęć z dziećmi w czasie wolnym w gr. III – 07.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III – 07.04.20
zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 07.04.2020r_
ZABAWY Z LOGOPEDĄ GR III 07.04.20

06.04.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 06.04.20r.
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. III -06.04.20
Dogoterapia – 06.04.2020r.
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 06.04.20

03.04.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 03.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 03.04.20
Załącznik 1 WIOSENNE-KODOWANIE
załącznik 2 WIOSENNE-KODOWANIE
załącznik 3 WIOSENNE-KODOWANIE
język angielski gr. III – 03.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 03.04.2020r_

02.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 02.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 02.04.20
zabawy z logopedą gr III 02.04_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 02.04.20r_

01.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 01.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w gr. III – 01.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 01.04.20
Religia gr. III – 01.04.20

31.03.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 31.03.20.
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 31.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 30.03.20
zabawy z logopedą gr III 31.03_

30.03.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 30.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 30.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 30.03.20
Dogoterapia – 30.03.2020r_

27.03.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. III na dzień 27.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 27.03.20
język angielski gr III – 27.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego-27.03.20

26.03.20 (czwartek)
Propozycje zajęć w gr. III na dzień 26.03.20
Propozycje zabaw w czasie wolnym – gr. III – 26.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 26.03.20
Zabawy z logopedą gr. III 26.03.20

25.03.2020 (środa)

propozycje zajęć w gr. III na dzień 25.03.20.doc.docx
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 25.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 25.03.20
Religia gr. III – 25.03.20

24.03.2020 (wtorek)

propozycje zajęć w gr. III na dzień 24.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 24.03.20
Zabawy z logopedą – 24.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 24.03.20

23.03.2020 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. III na dzień 23.03.20.doc
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. III – 23.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 23.03.2020r_