Rekrutacja

INFORMACJA

Przypominamy, iż Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy na rok szkolny 2022/2023 powinni złożyć   potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć do 14.04.2022r. 
Druk oświadczenia można pobrać ze strony lub wybrać z kancelarii przedszkola. 

Potwierdzenie woli uczęszczania do Przedszkola Miejskiego Nr 2

 

REKRUTACJA 2022/23

Wniosek do PM 2 na rok szkolny 2022/23
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów,które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
Załącznik do wniosku

Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/23

 

 

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com