Wycieczka pod pomnik papieża – Jana Pawła II – akcja “Szkoła Pamięta”

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki “Szkoła Pamięta”,  30 października 2023r „Średniaki” udały się na Plac Solidarności, aby zapalić znicze pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Celem wycieczki było uczczenie pamięci o Wielkim Polaku oraz uzmysłowienie dzieciom jak ważną postacią dla naszej ojczyzny i całego świata był Święty Jan Paweł II.