XVIII Edycja Akcji Charytatywnej  „Pomagamy bezdomnym psom i kotom”.

W miesiącu październiku 2023 roku dzieci z grupy III z  zaangażowaniem włączyły się do akcji charytatywnej zbierania karmy dla bezdomnych psów i kotów. W ramach przeprowadzonej akcji w dniu 22.11.2023r. Nasze Przedszkole wraz ze swoją opiekunką odwiedził niezwykły gość piesek „Oluś” z Przytuliska w Podgrodziu. Pani z Fundacji Psi Azylek – „Zwierzęta w potrzebie” zapoznała Przedszkolaków ze sposobem bezpiecznego zachowania się wobec obcych psów oraz zasadach opiekowania się zwierzętami domowymi. Zebrane dary zostały przekazane do Przytuliska w Podgrodziu. Dla dzieci spotkanie to było wielką nagrodą i podsumowaniem akcji na rzecz zwierząt.