„ Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”

4 grudnia dzieci wzięły udział w zajęciach na temat „Niepełnosprawności”. Podczas zajęć dzieci poznały cztery rodzaje niepełnosprawności, z którymi najczęściej zmagają się osoby: niepełnosprawność ruchową, słuchową, wzrokową, intelektualną.  W zabawie doświadczały trudności z jakimi borykają się osoby na co dzień i w jaki sposób można sobie z nimi poradzić. Zajęcia były też cenną lekcją na temat akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.