Drzewo pamięci Mistrza Pendereckiego

W dniu 30 października 2023r „Średniaki” udały się na skwer przy ulicy Kościuszki w Dębicy. Dzieci obejrzały drzewo – Tulipanowca amerykańskiego, które zostało zasadzone przez dębiczan w celu uczczenia 90 rocznicy Profesora Krzysztofa Pendereckiego.