Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.dwojka-debica.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012r

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.06.2019r

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na naszej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

W zgłoszeniu podaj:

– adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową oraz architektoniczną odpowiada dyrektor przedszkola. Możesz skontaktować się z nim mailowo: mp2integracja@gmail.com lub telefonicznie – tel. 14 6813 168.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Dębica. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica

1.Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2.Aby dostać się do budynku należy otworzyć jedną z dwóch furtek, które znajdują się po dwóch stronach budynku. Od strony wschodniej należy przejść odległość 27 m, a od strony zachodniej odległość 43 m chodnikiem o szerokości 2m.
Po pokonaniu 6 stopni schodów, po wejściu do wiatrołapu po lewej stronie na wysokości 154 cm znajduje się dzwonek oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie z użyciem kodu.
3.Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla wózka inwalidzkiego przy wejściu głównym.
4.Przedszkole posiada parking, który jest również parkingiem osiedlowym. Posiada jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5.Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie prowadzi aplikacji mobilnej.

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com