„Każdy przedszkolak wie, jak na skrzyżowaniu zachować się”

Realizując temat kompleksowy „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Średniaki” wybrały się na pobliskie skrzyżowanie. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały pojazdy oraz poznane znaki drogowe. Przechodziły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa. Podczas wycieczki dzieci także utrwaliły zasady poruszania się po chodniku. Teraz już każdy przedszkolak wie, jak należy na ulicy zachować się.