Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 listopada 2023r.

  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 
    1,14 zł za 1 godzinę
  • opłata za wyżywienie – 7,50 zł za jeden dzień (posiłki – śniadanie + II śniadanie, obiad, podwieczorek).

Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest wg ilości godzin (wykraczających poza podstawę programową, czyli ponad 5 godzin) pobytu dziecka w poszczególnych dniach oraz dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za świadczenie usług.

Opłaty za przedszkole można dokonać w następujący sposób:
• kartą płatniczą u intendenta przedszkola
• przelewem na konto bankowe
            

Bank PKO S.A.: 67124017921111001061198918

Dokonując opłaty za pomocą przelewu należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Kwotę opłaty za przedszkole można sprawdzić logując się do programu: edziecko.edu.pl.
Sposób logowania: 
login – numer karty dziecka
hasło – imię dziecka

Lub u intendenta przedszkola. 

Płatność należy uregulować w terminie do 10 każdego miesiąca

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com