„Powitanie Wiosny na ludowo –  Marzanna i Gaik”

W dniu 21 marca 2024 „Średniaki” wzięły udział w ludowym obrzędzie „Pożegnanie Zimy – Powitanie Wiosny”. Duże emocje wzbudziły już same przygotowania. Dzieci z wielkim zapałem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny – symbolu Zimy oraz wiosennego, „ Gaika – maika” – symbolu Wiosny. W barwnym pochodzie uliczkami z kukłą  Marzanny, wiosennymi piosenkami oraz  wesołymi okrzykami „Marzanno ,Marzanno Ty zimowa panno”, żegnały Zimę. Na zakończenie pochodu wracając do przedszkola Przedszkolaki z zielonym Gaikiem powitały  Wiosnę.

                                               Żegnaj Zimo  -Wracaj Wiosno!!!