Grupa II

Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek
– rozwijanie mowy i myślenia
– dogoterapia
wtorek
– rozwijanie sprawności fizycznej – ćwiczenia gimnastyczne
– zabawy z logopedą
środa
– kształtowanie pojęć matematycznych
– religia
czwartek
– kształcenie sprawności manualnych – zajęcia plastyczne
– zabawy z logopedą
piątek
 zajęcia umuzykalniające
– zajęcia z języka angielskiego

15.05.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 15.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 15.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.05.2020r_
Język angielski gr. II 15.05.20

14.05.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 14.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 14.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 14.05_

13.05.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 13.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 13.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 13.05.20
Religia gr.II – 13.05.20
Religia – biblia zadania – 13.05.20
Religia – zadania – 13.05.20

12.05.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 12.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 12.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 12.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 12.05_

11.05.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 11.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 11.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 11.05.20
Dogoterapia – 11.05.2020r_

08.05.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 08.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 08.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 08.05.2020r_
Język angielski gr. II 08.05.20

07.05.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 07.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 07.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 07.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 07.05_

06.05.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 06.05.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 06.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 06.05.20
Religia gr.II – 06.05.20.doc
Zagadki Maryjne – religia 06.05.20
Prezentacja multimedialna -Maj Maryja 06.05.20

05.05.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 05.05.20.docx
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 05.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 05.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr.II- 05.05_

04.05.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 04.04.20.docx
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym gr. II – 04.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 04.05.20
Dogoterapia – 04.05.2020r_

30.04.2020 (czwartek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 30.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 30.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 30.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 30.04_

29.04.2020 (środa)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 29.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 29.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 29.04.20
Religia gr II – 29.04.20

28.04.2020 (wtorek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 28.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 28.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 28.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 28.04_

27.04.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 27.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 27.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 27.04.20
Dogoterapia – 27.04.2020r_

24.04.2020 (piątek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 24.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 24.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 24.04.20
Język angielski gr. II – 24.04.20

23.04.2020 (czwartek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 23.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. II -23.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 23.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 23.04_

22.04.2020 (środa)

propozycje zajęć w gr. II na dzień 22.04.20doc
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 22.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 22.04.20
Religia – gr. II 22.04.20

21.04.2020 (wtorek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 21.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 21.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 21.04.20
Zabawy z logopedą- gr. II- 21.04_

20.04.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 20.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. II -20.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 20.04.2020r_
Dogoterapia – 20.04.2020r_

17.04.2020 (piątek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 17.04
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie w gr. II-17.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 17.04.20
język angielski gr. II- 17.04.20

16.04.2020 (czwartek)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 16.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. II -16.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 16.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. II- 16.04_

15.042020 (środa)

Propozycja zajęcia w gr. II na dzień 15.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. II -15.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.04.20
Religia gr. II – 15.04.20

14.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 14.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie gr. II -14.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.04.2020r_
Zabawy z logopedą – gr. II- 14.04_

10.04.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 10.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 10.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 10.04.2020r_
Język angielski gr. II 10.04.20

09.04.2020 (czwartek)

Propozycja zajęć w r. II na dzień 9.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II na dzień 9.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 09.04.20
Zabawy z logopedą – gr.II- 09.04.20

08.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr II na dzień 8.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 8.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenie o_potrzebie kształcenia specjalnego 08.04.20
Religia gr. II-08.04.20

07.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 7.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 7.04.20
zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 07.04.2020r_
ZABAWY Z LOGOPEDĄ GR II 07.04_

06.04.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęć w gr. II na dzień 06.04.20
Propozycje zabaw w czasie wolnym w gr. II – 06.04.20
Dogoterapia – 06.04.2020r.
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 06.04.20

03.04.2020 (piątek)

popozycje zajęć w gr. II na dzień 3.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie w gr. II – 3.04.20
język angielski gr. II – 03.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 03.04.2020r_

02.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 2.04.20
propozycje zabaw w czasie wolnym w gr. II 2.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 02.04.20r_
zabawy z logopedą gr II 02.04.20

01.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 1.04.20
Propozycje zabaw w czasie wolnym w gr. II – 1.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 01.04.20
Religia gr. II – 01.04.20

31.03.2020 (wtorek)

propozycje zajęć w gr. II na dzień 31.03.20
propozycje zabaw w czasie wolnym w gr. II – 31.03.20
Zabawy z logopedą gr. II 31.03_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 31.03.20

30.03.2020 (poniedziałek)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 30.03.20
propozycje zabaw w czasie wolnym w gr. II – 31.03.20 Propozycje zabaw w gr. II na dzień 30.03.20
Dogoterapia – 30.03.2020r_
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 30.03.20

27.03.2020 (piątek)

propozycje zajęć w gr. II na dzień 27.03.20
propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 27.03.20
język angielski gr II – 27.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego-27.03.20

26.03.20 (czwartek)

propozycje zajęć w gr. II na dzień 26.03.20
propozycje zabaw w gr. II na dzień 26.03
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 26.03.20
Zabawy z logopedą gr. II 26.03.20

25.03.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. II na dzień 25.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II- 25.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 25.03.20

Religia gr. II – 25.03.20

24.03.2020 (wtorek)

propozycje zajęć w gr. II na dzień 24.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 24.03.20
zabawy z logopedą – 24.03.20

23.03.2020 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. II na dzień 23.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. II – 23.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 23.03.2020r_