Maluchy na tropie pracy ludzi w różnych zawodach – pracownicy ZUM

We wtorek, 16 kwietnia dzieci z grupy II, kolejny raz obserwowały pracę pracowników Zakładu Usług Miejskich na terenie naszego ogrodu przedszkolnego. Tym razem, Maluchy bacznie przyglądały się ścince gałęzi na wysokościach przy użyciu specjalistycznego sprzętu: podnośnika koszowego i piły elektrycznej. Podczas obserwacji został poruszony temat bezpieczeństwa pracowników podczas ich pracy. Zwrócono uwagę dzieci na ubiór pracowników: kask z przyłbicą, słuchawki ochronne, rękawice. Takie nieplanowane obserwacje z pewnością pozostaną na długo w pamięci dzieci i ukształtują w nich postawę szacunku dla każdego zawodu.