Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w grupie II

W poniedziałek, 4 grudnia 2023r. Maluchy poznały z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnością. Zajęcia miały na celu kształtowanie u dzieci  postawy otwartości  wobec  innych ludzi oraz szacunku do osób z trudnościami w poruszaniu się, niewidomych i niesłyszących. Zabawy angażujące poszczególne zmysły dostarczyły dzieciom dużo radości i doświadczeń.