Przedszkolaki na tropie pracy ludzi w różnych zawodach – pracownicy ZUM

W czwartek, 21 września dzieci z grupy II miały okazję obserwować, w naszym ogrodzie, pracę pracowników Zakładu Usług Miejskich przy rozdrabnianiu gałęzi po ściętych drzewach przy użyciu specjalnej maszyny. Celem obserwacji było pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci pracą zawodową ludzi dorosłych, rozumienie celowości wykonywanego zawodu oraz wartości i odpowiedzialności ludzkiej pracy.