Informacje bieżące

SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ 

spotkanie z logopedą- plakat

INFORMACJA

Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Risk S.A. Suma ubezpieczenia to 14 000 zł, składka 35 zł.
Szczegóły poniżej.

UBEZPIECZENIE 2017-18 DOKUMENT

 INFORMACJA

Na zebraniu organizacyjnym z rodzicami 11. 09. 2017r.  ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 52 zł.
Wpłaty można dokonać u nauczycieli z poszczególnych grup.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 2017