Informacje bieżące

INFORMACJA

Informujemy, że od 18 maja 2020 roku została wznowiona stacjonarna praca przedszkola według potrzeb zgłoszonych przez Rodziców, które poparte zostały określonymi zaświadczeniami od pracodawców. Praca placówki prowadzona jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN):

Sytuacja w kraju oraz wprowadzone przepisy narzucają sposób funkcjonowania placówki, między innymi wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w przedszkolu (12 dzieci w grupie). Ilość przywróconych do pracy grup  zależeć będzie przede wszystkim od możliwości spełnienia wymogów sanitarnych oraz potrzeb Rodziców.

W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i deklarując powrót dziecka do przedszkola przedłożą wypełnioną Deklarację wraz z zaświadczeniami od pracodawców (dokumenty do pobrania poniżej) oraz przyjmą do wiadomości i stosowania obowiązujące w placówce procedury i zasady.
W przedszkolu ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz, dlatego zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.
Nadal pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców pracujących.
Rodzice, którzy będą podejmowali decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania przedszkola w celu zaplanowania opieki i wyżywienia dla dzieci.

zaświadczenie-rodziców-dzieci-przedszkolnych-i-żłobkowych-20200430215909

Deklaracja rodzica

INFORMACJA

Opłatę za przedszkole proszę wpłacać przelewem
na konto przedszkola:
Bank PKO S.A.: 67124017921111001061198918
Kwotę opłaty za przedszkole można sprawdzić logując się do programu: edziecko.edu.pl.
Sposób logowania: 
login – numer karty dziecka
hasło – imię dziecka

PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W DOMU

30.06.2020 (wtorek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 30.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-30.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci_posiadających orzeczenie o potrzebie_kszyałcenia specjalnego- 30.06.20
Język angielski – 30.06.20

29.06.2020 (poniedziałek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 29.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-29.06.20

26.06.2020 (piątek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 26.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-26.06.20
Język angielski 26.06.20

25.06.2020 (czwartek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 25.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-25.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci_posiadających orzeczenie o potrzebie_kształcenia specjalnego- 25.06_

24.06.2020 (środa)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 24.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-24.06.20
Religia – 24.06.20
Tropiciel Bożych śladów 24.06.20

23.06.2020 (wtorek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 23.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-23.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci posiadających_orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-_23.06_

22.06.2020 (poniedziałek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 22.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-22.06.20

19.06.2020 (piątek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 19.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-19.06.20
Język angielski 19.06.20

18.06.2020 (czwartek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 18.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-18.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci_posiadających orzeczenie o potrzebie_kształcenia specjalnego- 18.06_

17.06.2020 (środa)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 17.06.20
Propozycje-zabaw-i-ćwiczeń-dla-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego-17.06.20
Religia – 17.06.20
Serce-religia 17.06.20

16.06.2020 (wtorek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 16.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 16.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci_posiadających orzeczenie o potrzebie_kształcenia specjalnego- 16.06_

15.06.2020 (poniedziałek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 15.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.06.20

12.06.2020 (piątek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 12.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 12.06.20
Język angielski – 12.06.20

10.06.2020 (środa)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 10.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 10.06.20
Religia – 10.06.20

09.06.2020 (wtorek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 09.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 09.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci_posiadających orzeczenie o potrzebie_kształcenia specjalnego – 09.06.20

08.06.2020 (poniedziałek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 08.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 08.06.20

05.06.2020 (piątek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 05.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 05.06.20
Język angielski – 05.06.20

04.06.2020 (czwartek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 04.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 04.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci posiadających_orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-_04.06.20

03.06.2020 (środa)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 03.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 03.06.20
Religia – 03.06.20

02.06.2020 (wtorek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 02.06.20
Propozycje-zabaw-i-cwiczen-dla-dzieci-posiadajacych-orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalneg-02.06.20
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci_posiadających orzeczenie o potrzebie_kształcenia specjalnego- 02.06_

01.06.2020 (poniedziałek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 01.06.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 01.06.20

29.05.2020 (piątek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 29.05.20
Propozycje zabaw i_ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o_potrzebie kształcenia specjalnego _29.05.20_
Język angielski – 29.05.20

28.05.2020 (czwartek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 28.05.20
Propozycje zabaw i_ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o_potrzebie kształcenia specjalnego _28.05.20_
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci posiadających_orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-_28.05_

27.05.2020 (środa)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 27.05.20
Propozycje zabaw i_ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o_potrzebie kształcenia specjalnego _27.05.20_
Religia – 27.05.20

26.05.2020 (wtorek)

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci – 26.05.20
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 26.05.20
Zabawy z logopedą dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- 26.05.20

25.05.2020 (poniedziałek)

Dzieci młodsze (3 – 4 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci młodszych 25.05.20

Dzieci starsze (5 – 6 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci starszych 25.05.20

22.05.2020 (piątek)

Dzieci młodsze (3 – 4 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci młodszych 22.05.20
J. angielski – dzieci młodsze 22.05.20

Dzieci starsze (5 – 6 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci starszych 22.05.20
J. angielski – dzieci starsze 22.05.20

21.05.2020 (czwartek)

Dzieci młodsze (3 – 4 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci młodszych 21.05.20

Dzieci starsze (5 – 6 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci starszych 21.05.20

20.05.2020 (środa)

Dzieci młodsze (3 – 4 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci młodszych 20.05.20
Religia – dzieci młodsze – 20.05.20
Quiz o Janie Pawle II – 20.05.20

Dzieci starsze (5 – 6 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci starszych 20.05.20
Religia – dzieci starsze – 20.05.20
Quiz o Janie Pawle II – 20.05.20

19.05.2020 (wtorek)

Dzieci młodsze (3 – 4 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci młodszych 19.05.20

Dzieci starsze (5 – 6 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci starszych 19.05.20

18.05.2020 (poniedziałek)

Dzieci młodsze (3 – 4 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci młodszych 18.05.20

Dzieci starsze (5 – 6 – latki)

Propozycje zabaw dla dzieci starszych 18.05.20

„Do przedszkola nie chodzimy –  w domu też się nie nudzimy”
Propozycje Nauczycieli z Dwójki na zabawy z dziećmi w domu w czasie odwołania zajęć

  1. Gry edukacyjne

https://eduzabawy.com/

https://www.superkid.pl/

http://bystredziecko.pl/

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/k,16-baw_sie_misiem,t,najpopularniejsze.html

https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-mlodszych

http://boberkowy-world.blogspot.com/

https://www.logopestka.pl/

http://pisupisu.pl/przedszkole

2. Ćwiczenia grafomotoryczne

Ćwiczenia grafomotoryczne

Labirynty

Szlaczki

3. Łamigłówki

Łamigłowki cz. 1

Łamigłówka cz. 2

Łamigłówki cz. 3

Czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem cz. 2

4. Śmieciosztuka

INSPIRACJE NA PRACE PLASTYCZNE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

INFORMACJA

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGŁOSZENIE

Oferta grupowego ubezpieczenia

OWU EDU PLUS 2019
roszczenie_edu_plus-pop