Grupa I

Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek
– rozwijanie mowy i myślenia
– dogoterapia

Wtorek
– rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności fizycznej
–  zabawy z logopedą
Środa
– kształtowanie pojęć matematycznych
–  religia
Czwartek
– rozwijanie sprawności manualnych
– zabawy z logopedą
Piątek
– rozwijanie zdolności muzycznych
–  zajęcia z języka angielskiego

15.05.2020 (piątek)

Propozycja-zajęć-dla-dzieci-z-gr.-I-na-dzień-15.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 15.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.05.2020r_
Język angielski gr. I 15.05.20

14.05.2020 (czwartek)

Propozycja zajęć dla dzieci z gr.I na dzień 14.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 14.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. I- 14.05_

13.05.2020 (środa)

Propozycja zajęć dla dzieci z gr.I na dzień 13.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 13.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 13.05.20
Religia gr I – 13.05.20
Religia – biblia zadania – 13.05.20
Religia – zadania – 13.05.20

12.05.2020 (wtorek)

Propozycja zajęć dla dzieci na dzień 12.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 12.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 12.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. I- 12.05_

11.05.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęć dla dzieci z gr. I na dzień 11.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 11.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 11.05.20
Dogoterapia – 11.05.2020r_

08.05.2020 (piątek)

Propozycja zajęć dla gr.I na dzięń 8.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 08.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 08.05.2020r_
Język angielski gr. I 08.05.20

07.05.2020 (czwartek)

Propozycja zajęć dla gr.I na dzień 7.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 07.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 07.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr.I- 07.05_

06.05.2020 (środa)

Propozycja zajęć w gr.I na dzień 6.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 06.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 06.05.20
Religia gr.I – 06.05.20.doc
Zagadki Maryjne – religia 06.05.20
Prezentacja multimedialna -Maj Maryja 06.05.20

05.05.2020 (wtorek)

Propozycja zajęć w gr. I na dzień 5.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w_gr. I – 05.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 05.05.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. I- 05.05_

04.05.2020 (poniedziałek)

Propozycja zajęć w gr. I – na dzień 4.05.2020
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 04.05.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 04.05.20
Dogoterapia – 04.05.2020r_

30.04.2020 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 30.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 30.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 30.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. I- 30.04_

29.04.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 29.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 29.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 29.04.20
Religia gr. I 29.04.20

28.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 28.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 28.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 28.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr.I- 28.04_

27.04.2020 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 27.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 27.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 27.04.20
Dogoterapia – 27.04.2020r_

24.04.2020 (piątek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 24.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 24.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 24.04.20
Język angielski gr. I – 24.04.20

23.04.2020 (czwartek)

propozycje zajęć w gr .I na dzień 23.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I -23.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 23.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. I- 23.04_

22.04.2020 (środa)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 22.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I-22.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 22.04.20
Religia – gr. I 22.04.20

21.04.2020 (wtorek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 21.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 21.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 21.04.20
Zabawy z logopedą- gr. I- 21.04_

20.04.2020 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 20.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 20.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 20.04.2020r_
Dogoterapia – 20.04.2020r_

17.04.2020 (piątek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 17.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 17.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 17.04.20
język angielski gr. I – 17.04.20

16.04.2020 (czwartek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 16.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 16.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 16.04.2020r_
Zabawy z logopedą- gr. I- 16.04_

15.04.2020 (środa)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 15.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 15.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15.04.20
Religia gr. I – 15.04.20

14.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 14.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I – 14.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 14.04.2020r_
Zabawy z logopedą – gr. I- 14.04_

10.04.2020 (piątek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 10.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I -10.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 10.04.2020r_
Język angielski gr. I 10.04.20

09.04.2020 (czwartek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 09.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr.I 9.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 09.04.20
Zabawy z logopedą -gr I- 09.04

08.04.2020 (środa)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 08.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 8.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenie o_potrzebie kształcenia specjalnego 08.04.20
Religia gr. I- 08.04.20

07.04.2020 (wtorek)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 07.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr I – 7.04.2020
ZABAWY Z LOGOPEDĄ GR I 07.04.20
zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 07.04.2020r_

06.04.2020 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 06.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr I -6.04.2020
Dogoterapia – 06.04.2020r.
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 06.04.20

03.04.2020 (piątek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 03.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w grupie I-3.04.2020
język angielski gr. I – 03.04.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 03.04.2020r_

02.04.2020 (czwartek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 02.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w grupie I – 2.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 02.04.20r_
zabawy z logopedą gr. I 02.04.02

01.04.2020 (środa)

propozycje zajęć w gr. I na dzień – 01.04.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w grupie I -1.04.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 01.04.20
Religia gr. I – 01.04.20

31.03.2020 (wtorek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 31.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w grupie I 31.03.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 31.03.20
Zabawy z logopedą gr. I 31.03_

30.03.2020 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 30.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I 30.03.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 30.03.20
Dogoterapia – 30.03.2020r_

27.03.2020 (piątek)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 27.03.2020
propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 27.03.2020
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego-27.03.20
język angielski gr I – 27.03.20

26.03.20 (czwartek)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 26.03.20
propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 26.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o_potrzebie kształcenia specjalnego – 26.03.20
Zabawy z logopedą gr. I 26.03.20

25.03.2020 (środa)

Propozycje zajęć w gr. I na dzień 25.03.2020
propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr I – 25.03.2020
Religia gr. I – 25.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 25.03.20

24.03.2020 (wtorek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 24.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w czasie wolnym w gr. I – 24.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 24.03.20
zabawy z logopedą – 24.03.20

23.03.20 (poniedziałek)

propozycje zajęć w gr. I na dzień 23.03.20
Propozycje zabaw dla dzieci w wolnym czasie w gr. I – 23.03.20
Zabawy i ćwiczenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 23.03.2020r_