Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu  4 grudnia 2023r.w poniedziałek Krasnale próbowały zrozumieć  jakie  trudności mają   osoby z różnymi niepełnosprawnościami . Aktywności i zabawy były ukierunkowane na kształtowanie u dzieci  postawy otwartości, akceptacji wobec  innych ludzi . Uczyły również  szacunku do osób z trudnościami w poruszaniu się, niewidomych i niesłyszących. Dzieci chętnie i naturalnie zaangażowały się w zaproponowane zabawy i aktywności.