Praca przedszkola

Pobyt dzieci w naszej placówce traktujemy jako kontynuację wychowania domowego. Staramy się przekazywać im taki system wartości, z jakim – mamy nadzieję – mają do czynienia w domu. Zaspokajamy potrzeby rozwojowe dzieci tworząc wiele okazji do zabawy. Rozwijamy umiejętności samoobsługowe – ubieranie się, mycie rąk, jedzenie, sprawność ruchową, zręczność manualną, zainteresowania i zdolności.
Będąc w przedszkolu dzieci mają okazję do wielu kontaktów interpersonalnych ze sobą i z osobami dorosłymi, uczą się zachowań społecznych i umiejętności rozwiązywania konfliktów, akceptacji, tolerancji, dzielenia się z innymi, podporządkowania się zasadom obowiązującym w grupie. Szczególną uwagę zwracamy na dobrą atmosferę w grupie. Zabiegamy o to, by dzieci czuły się w niej dobrze, miały poczucie akceptacji, zrozumienia i życzliwego traktowania ze strony rówieśników oraz wszystkich pracowników.
Wychowanie w przedszkolu to także możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzieci wiele się uczą podczas codziennych zajęć, zabaw dowolnych i organizowanych. Ważnym zadaniem jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.
Przywiązujemy dużą wagę do wychowania zdrowotnego, kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych, higienicznych, dbamy o wypoczynek. Czuwamy nad tym, by dzieci nie były narażone na nadmierny hałas lub inne szkodliwe bodźce. Obserwujemy samopoczucie dzieci i w przypadku dostrzeżenia niepokojących objawów odpowiednio reagujemy (udzielamy pierwszej pomocy, zawiadamiamy rodziców).
Zwracamy uwagę na stosunek dzieci do świata przyrody. W naszym przedszkolu dzieci opiekują się roślinami i zwierzętami (chomik, żółwie, rybki), obserwują je, dostrzegają zmiany, troszczą się o nie, uczą się odpowiedzialności.
Dzieci uczestniczą w różnych uroczystościach, świętach, imprezach artystycznych, wycieczkach. Każdego roku przygotowujemy dzieci, także niepełnosprawne, do udziału w różnych konkursach, olimpiadach sportowych, festiwalach. Mają one wtedy możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, tanecznych, językowych, ruchowych. Uczestnictwo w konkursach często kończy się dla naszych dzieci sukcesem, zdobyciem nagrody lub wyróżnienia.
Realizując poszczególne zadania staramy się jak najczęściej wykorzystać podczas zajęć z dziećmi innowacyjne metody pracy.

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pedagogów specjalnych oraz specjalistów zgodnie z opracowanym dla każdego z nich Indywidulnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym. Wszystkie te osoby współpracują ze sobą, wymieniają doświadczenia, podejmują ustalenia dotyczące przebiegu procesu usprawniania rozwoju dziecka.

Ramowy rozkład dnia:

Dzieci 3,4 letnie:

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

Dzieci 5,6 letnie:

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-6 letnich

Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Tygodniowy rozkład zajęć w grupie I
Tygodniowy rozkład zajęć w grupie II
Tygodniowy rozkład zajęć w grupie III
Tygodniowy rozkład zajęć w grupie IV

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com