INFORMACJA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy na rok szkolny 2024/2025 powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie należy złożyć w dniach od 20.03.2024r. do 22.03.2024r. 
Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub wybrać z kancelarii przedszkola. 

potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola Miejskiego Nr 2