INFORMACJA

W obecnym roku szkolnym w naszym przedszkolu obchodzimy dni osób z niepełnosprawnościami: 1 października – Dzień Osób z Afazją Rozwojową 3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 5 maja – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

INFORMACJA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego w Dębicy na rok szkolny 2024/2025 powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.Oświadczenie należy złożyć w dniach od 20.03.2024r. do 22.03.2024r. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub wybrać z kancelarii przedszkola.  potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola Miejskiego Nr 2