Zwiedzamy zabytki Dębicy

30 października 2013r. dzieci z grupy III i IV zwiedzały miejsca związane z historią
i tradycjami charakterystycznymi dla naszej miejscowości – poznały ważniejsze zabytki Dębicy:  Kościół Farny pw. Św. Jadwigi, Synagogę Nowomiejską (zwaną potocznie „Bożnicą”) i budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Zwiedzamy zabytki Dębicy (1)  Zwiedzamy zabytki Dębicy (2)  Zwiedzamy zabytki Dębicy (3)