Zwiedzamy Muzeum Regionalne w Dębicy

W środę 23.10.2013r. w ramach realizacji tematu „Poznajemy swoje miasto” przedszkolaki z grupy III i IV udały się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Dębicy. Dzieci miały okazję zobaczyć ekspozycje zewnętrzne muzeum, stałą ekspozycję wewnątrz budynku na temat „Pradzieje i wczesne średniowiecze” oraz elementy dawnego wyposażenia wojskowego.
Niesamowite wrażenie zrobiła na dzieciach makieta przedstawiająca nasze miasto 160 lat temu. Przedszkolaki odszukiwały na niej miejsce, gdzie obecnie znajduje się nasze przedszkole. Wycieczka uświadomiła dzieciom, iż warto poznawać historię naszego miasta i otoczenia, bowiem poprzez działania tego typu kształtuje się u nich tożsamość narodowa.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak Mały” zawierającego treści patriotyczne.

Wycieczka do Muzeum Regionalnego (1)  Wycieczka do Muzeum Regionalnego (2)  Wycieczka do Muzeum Regionalnego (3)

Wycieczka do Muzeum Regionalnego (4)  Wycieczka do Muzeum Regionalnego (5)  Wycieczka do Muzeum Regionalnego (6)