Zuchy na tropie Polaków w Rumunii

W środę 31 maja w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie podsumowujące działania Dwójkowych Zuchów ramach realizacji innowacji pedagogicznej ZUCHY NA TROPIE… Starszaki z naszego przedszkola nawiązały współpracę z Polonią zamieszkującą od prawie 200 lat Nowy Sołoniec w Rumunii. W trakcie roku szkolnego Dwójkowe Zuchy  przekazywały Dzieciom z tamtejszego przedszkola zwyczaje i tradycje kraju ich przodków. Wysyłały zdjęcia i dzieliły się swoją wiedzą patriotyczną. W trakcie środowego spotkania Przedszkolaki obejrzały prezentację przedstawiającą zaprzyjaźnione dzieci z Nowego Sołońca, a także wysłuchały historii o Polakach w Rumunii, opowiedzianej przez Siostrę Agnieszkę Skrzypek.