Zbiórka karmy dla Przytuliska

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w XI edycji akcji charytatywnej zbiórki karmy pod hasłem „Pomagamy bezdomnym psom w dębickim Przytulisku”, podczas której zebrano 61,72 kg suchej karmy oraz 16,35 kg karmy mięsnej
(w puszkach).
26 października 2016r. dzieci z najstarszych grup wiekowych – III i IV udały się na wycieczkę do Przytuliska, by przekazać zebraną karmę na ręce opiekunów psów.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości”

 Zbiórka karmy dla przytuliska (1)  Zbiórka karmy dla przytuliska (2)  Zbiórka karmy dla przytuliska (3)

Zbiórka karmy dla przytuliska (4)  Zbiórka karmy dla przytuliska (5)  Zbiórka karmy dla przytuliska (6)

Zbiórka karmy dla przytuliska (7) Zbiórka karmy dla przytuliska (8) Zbiórka karmy dla przytuliska (9)