Zajęcie otwarte

26. 03.2011r. dzieci z grupy IV wzięły udział w zajęciu otwartym pod tytułem „Muzyka
w przedszkolu i szkole” prowadzonym przez pana Jacka Tarczyńskiego z Łodzi.