Zajęcia otwarte w grupie I

16 grudnia 2010 r. w grupie I odbyło się zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci wspólnie
z rodzicami bawili się wykorzystując elementy metody Weroniki Sherborne.  Na zakończenie wykonały z pomocą rodziców zimowy obrazek.