Zajęcie otwarte dla Rodziców

Dnia  25 kwietnia 2024r. w grupie I odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców na temat „ W wiejskiej zagrodzie”, których celem było  poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt gospodarskich ; rozwijanie: słuchu, mowy, spostrzegawczości, logicznego myślenia, sprawności ruchowej; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4 i więcej liczebnikami głównymi i  porządkowymi w sytuacjach zadaniowych, w trakcie działania na konkretach oraz kształtowanie  umiejętności zgodnego współdziałania podczas różnorodnych zabaw.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas.