Zajęcia pokazowe z języka angielskiego

7 czerwca 2017r., w grupie II, III i IV odbyły się zajęcia pokazowe dla Rodziców
z języka angielskiego.

Zajęcia pokazowe (1)  Zajęcia pokazowe (2)  Zajęcia pokazowe (3)