Zabawy zimowe

Gdy tylko spadł pierwszy śnieg, dzieci z grupy II od razu wybrały się na sanki. Zabawy było co nie miara, tym bardziej, że w tym roku naprawdę długo czekaliśmy na taką ilość białego puchu.