„Zabawy z bałwankiem” w grupie I – zajęcie otwarte dla Rodziców

28 lutego 2018r., w grupie I odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców na temat „Zabawy z bałwankami”, podczas których trzylatki miały okazję między innymi doskonalić umiejętność liczenia oraz umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów.
Wprowadzeniem do zajęć było opowiadanie o bałwanku, ilustrowane historyjką obrazkową. Następnie przedszkolaki miały za zadanie odpowiedzieć na pytania nauczycielki dotyczące treści bajki. Wypowiedzi trzylatków pokazały, że dzieci doskonale dostrzegają zawarte w historyjce związki przyczynowo – skutkowe. Ciekawym elementem spotkania były „magiczne kapelusze”, w których kryły się niespodzianki -zadania do wykonania. Nie zabrakło też zabaw muzyczno-ruchowych, które pozwoliły na integrowanie dzieci i rodziców oraz wspólne przeżywanie radości. Na zakończenie wszyscy otrzymali zasłużoną nagrodę – pamiątkową sylwetę bałwanka.
Podczas zajęć otwartych Rodzice mieli możliwość nie tylko towarzyszyć swoim pociechom w trakcie wykonywania kolejnych zdań oraz zabaw, ale także mogli obserwować swoje pociechy, ich aktywność podczas zajęć organizowanych przez nauczycielkę oraz poziom posiadanych przez dzieci wiadomości i umiejętności.