Zabawy w teatr

W ramach realizacji tematu „Zabawy w teatr” Krasnalki dowiedziały się co robi aktor, poznały znaczenie słów: spektakl, kulisy, scena, pacynka, kukiełka. Tematyka związana z teatrem wyzwoliła w dzieciach ogromną aktywność własną. Założony w sali kącik teatralny, a w nim scenka, pacynki i kukiełki, pobudziły przedszkolaków do tworzenia własnych tekstów i przedstawień. Do improwizowania scenek teatralnych mali artyści wykorzystywali również swoje zabawki przyniesione z domu oraz samodzielnie wykonane kukiełki. Zabawy w teatr stwarzają okazję do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości. Uczą umiejętności współdziałania i kreatywności.