„Zabawy matematyczne z owadami”

W czwartek 15.06.2023 r. w grupie drugiej odbyły się zajęcia otwarte z udziałem Rodziców, których tematem były „Zabawy matematyczne z owadami”. Zajęcia rozpoczęły się wspólnym powitaniem i wesołą zabawą „Karuzela na łące”. W tym dniu rodzice mogli zobaczyć jak ich pociechy radzą sobie na co dzień w przedszkolu. Celem zajęć było rozwijanie logicznego myślenia, pamięci matematycznej, klasyfikowanie przedmiotów, rozpoznawanie i nazywanie kolorów, utrwalanie kształtów figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, przeliczanie oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.   

                  Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przybycie oraz aktywny udział w zajęciach.