Zabawy badawcze z wodą

W dniu 16 marca 2018r., przedszkolaki z grupy I w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy Przedszkola „Odkrywamy świat matematyki”, którego jednym z celów jest doskonalenie obserwacji, porównywania i analizowania podczas zajęć i zabaw badawczych, poznawały właściwości wody. Zorganizowane dla dzieci zabawy badawcze pozwoliły lepiej poznać czym jest woda. Pierwszą z nich było przelewanie wody do naczyń o różnych kształtach i obserwacja zachowania się wody. Krasnalki dowiedziały się, że woda jest cieczą, można ją przelewać i przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Natomiast drugim eksperymentem było barwienie wody – wlewanie do naczynia z wodą odmierzonej ilość soku: pomarańczowego  i wiśniowego. Dzieci obserwowały jak soki zabarwiają wodę na kolorowo. Chętne dzieci mogły też spróbować jak smakuje czysta i zabarwiona sokami woda.

 Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Odkrywamy świat przyrody”