XVII edycja akcji charytatywnej „Pomagamy bezdomnym psom i kotom”

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy dla podopiecznych w „Azylu dla Bezdomnych Psów i Kotów w Dębicy”. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. „Średniaki” bardzo aktywnie włączyły się w tą akcje przynosząc zarówno karmy jak i koce oraz legowisko.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za zaangażowanie.