Wzmacniamy ciało na treningu w Klubie „Endorfina Fitness & Squash”

W ramach realizacji programu własnego pani Agnieszki „Przedszkolaki lubią ruch”,
24 maja 2017r. dzieci z dwóch najstarszych grup udały się do Klubu „Endorfina Fitness & Squash”. Dzięki uprzejmości właścicielki, pani Anny Urbanik oraz instruktora, pani Małgorzaty Skwirut, przedszkolaki miały możliwość zapoznać się z siłownią oraz jej przeznaczeniem, salą do squash’a, a także przyglądały się treningom personalnym. Sami również zostali zaproszeni na zajęcia ruchowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Po energicznej rozgrzewce, dzieciaki trudziły się podczas ćwiczeń na bosu, stepie oraz wzmacniały mięśnie przy użyciu gumowych taśm. Na zakończenie, dzieci otrzymały od pani Anny Urbanik słodki poczęstunek jako nagrodę za ciężką pracę.
Zajęcia miały na celu uczenie dzieci aktywnego i zdrowego stylu życia, poznania różnych form fitness, takich jak: bosu, step, gumowe taśmy, itp. Towarzysząca lekcjom fitnessu różnorodna muzyka, pobudzała dzieci do aktywności, wyzwalając pozytywne emocje. Przedszkolaki wykonywały ćwiczenia wzmacniające i rozciągające ciało.

Serdecznie dziękujemy pani Annie Urbanik – właścicielowi Klubu „Endorfina”
oraz pani Małgorzacie Skwirut – instruktorowi.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości”

IMG_4830  IMG_4833  IMG_4842

IMG_4849  IMG_4872  IMG_4895