Wycieczka do Zakładu Usług Miejskich

12 października 2018r., dzieci z grupy III i IV zwiedziły Zakład Usług Miejskich i poznały zakres usług jakie wykonują pracownicy tego zakładu (usługi w zakresie zieleni, utrzymania czystości terenu i obiektów, zimowego utrzymania dróg i chodników, roboty remontowo – budowlane i drogowe).
Dzieci widziały zgromadzony na zimę piasek i sól, który posłuży do  posypywania zalodzonych i zaśnieżonych chodników, placów, parkingów, schodów i podjazdów. Oglądały specjalistyczny sprzęt, między innymi: do usuwania liści, zamiatarkę do jezdni, koparko – ładowarkę, ciągnik z przyczepą. Największą jednak atrakcję wzbudziła prezentacja obsługi koparko – ładowarki przez operatora.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Kształcenie zawodowe”