Wycieczka do Urzędu Miasta Dębicy

Dnia 23.10.2013r. dzieci z grupy III i IV wybrały się na wycieczkę do Urzędu Miasta Dębicy, aby zapoznać się z ważną funkcją tego miejsca i spotkać się z Burmistrzem panem Pawłem Wolickim, z którym rozmawiały o jego pracy.
Podczas wycieczki po magistracie przedszkolaki zwiedziły siedzibę Straży Miejskiej. Pan Komendant opowiedział dzieciom o pracy Strażnika Miejskiego oraz o funkcjach, które spełnia. Zaprezentował umundurowanie oraz przypomniał dzieciom numer do Straży Miejskiej – 986. Chętne przedszkolaki mogły oglądnąć z bliska akcesoria potrzebne
w pracy Strażnika Miejskiego.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Wycieczka do Urzędu Miasta (1)  Wycieczka do Urzędu Miasta (2)  Wycieczka do Urzędu Miasta (3)

Wycieczka do Urzędu Miasta (5)  Wycieczka do Urzędu Miasta (4)  Wycieczka do Urzędu Miasta (6)