Wycieczka do schroniska dla bezdomnych psów

17 października 2011r. dzieci z grupy III i IV udały się do Schroniska dla bezdomnych psów, aby podarować zebraną w przedszkolu karmę podczas VI edycji akcji „Pomagamy dębickim psom przetrwać zimę w dębickim schronisku”.