Wycieczka do Schroniska dla bezdomnych psów w Dębicy

Już od siedmiu lat w naszym przedszkolu organizujemy akcję zbiórki karmy dla bezdomnych psów z dębickiego schroniska. Poprzez takie działanie rozwijamy u dzieci wrażliwość na krzywdę zwierząt z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy.
Jak co roku po ukończeniu akcji przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych udają się na wycieczkę do Schroniska, by przekazać zebraną karmę na ręce podopiecznych psów.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w VII edycji akcji pod hasłem „Pomagamy bezdomnym psom w dębickim schronisku”, podczas której zebrano 51 kg karmy.