Wycieczka do Korzeniowa

27 października 2011r. dzieci niepełnosprawne z wszystkich grup wiekowych wyjechały do Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Korzeniowie. Zabawy i ćwiczenia w „Sali Doświadczania Świata” oraz sali rehabilitacyjnej przyniosły dzieciom wiele radości i ciekawych wrażeń.
Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Morawczyńskiemu za organizację wyjazdu dzieci z naszego przedszkola.