„Wiosna tuż, tuż” – zajęcie otwarte dla Rodziców w grupie III

W czwartek, 15 marca, w grupie III odbyło się zajęcie otwarte dla Rodziców z edukacji przyrodniczo – matematycznej „Wiosna tuż, tuż”. Celem zajęcia było poznanie nazw i wyglądu niektórych wiosennych kwiatów, pozostających pod ochroną, kształtowanie pojęć matematycznych, stwarzanie sytuacji aktywizujących mowę, myślenie i umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej oraz kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody.
Dzieci między innymi utrwaliły nazwy niektórych, europejskich zwierząt chronionych oraz poznały nazwy trzech gatunków wiosennych kwiatów będących pod ochroną. Doskonale radziły sobie z liczeniem, szeregowaniem zbiorów od najmniejszej do największej liczby elementów, układaniem rytmów oraz rysowaniem pod dyktando nauczyciela, utrwalając znajomość kierunków (prawa i lewa strona) oraz określeń: w, nad, góra i dół kartki.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Odkrywamy świat przyrody i matematyki”

  

  

 

 

 

 

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com