„W zdrowym ciele zdrowy duch – konkurs recytatorski

W czwartek 10 kwietnia 2014r. nasze przedszkolaki: Julia C. i Filip B. z grupy II, wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem:  „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowanym dla dzieci 3, 4 -letnich przez Przedszkole Miejskie nr 9
w Dębicy. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literaturą piękną i odnajdywanie w niej treści prozdrowotnych. 
Julia i Filip wystąpili z wierszem Barbary Lewandowskiej pt. „Na zdrowie”. W przygotowaniu do występu pomogła im pani Małgosia. Nasze przedszkolaki po raz pierwszy recytowały utwór literacki przed nową i nieznaną im publicznością, mimo to poradziły sobie doskonale.  Wszystkie dzieci recytujące utwory otrzymały jednakowe nagrody, które stanowiły zachętę do dalszych twórczych poczynań.

W zdrowym ciele, zdrowy duch (1)  W zdrowym ciele, zdrowy duch (2)  W zdrowym ciele, zdrowy duch (3)

W zdrowym ciele, zdrowy duch (4)  W zdrowym ciele, zdrowy duch (5)  W zdrowym ciele, zdrowy duch (6)