„W tajemniczej krainie krasnali” – Baśń Muzyczna

  16 listopada 2015r.  dzieci z grupy II, III i IV  w Miejskim Ośrodku Kultury MORS
w Dębicy oglądały Baśń Muzyczną pt. „W tajemniczej Krainie Krasnali” wystawianą przez Teatr Muzyczny „DUDUŚ” z Łodzi.
Podczas przedstawienia dzieci zebrane na widowni zaproszone były do napisania bajki
i poznania leśnej tajemnicy. Oprócz wspaniałej zabawy, licznych nagród i niespodzianek, przedszkolaki otrzymały lekcję tolerancji, posłuszeństwa i odpowiedniego zachowania oraz postępowania wobec dzieci i dorosłych. Uczyły się miłości i szacunku dla całej przyrody
i stosownych zachowań w lesie, a wątek walki dobra ze złem, wykazał, że z pozoru zwycięskie zło zawsze zostaje pokonane.
Wesołe teksty piosenek, ciekawa gra aktorów, scenografia, piękne kostiumy i efekty specjalne sprawiły, że tak przygotowane przedstawienie wywołało uśmiech i zachwyt
u wszystkich dzieci.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „W świecie muzyki”

Baśń muzyczna (1)  Baśń muzyczna (2)  Baśń muzyczna (3)