W świecie wartości i bezpieczeństwa

Serdecznie dziękujemy mamusi Krzysia z grupy II, pani Marcie Gorczyca-Madras, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy za przeprowadzenie
w październiku cyklu zajęć dla dzieci z grupy II, III i IV na temat „Bezpieczny przedszkolak – unikanie zagrożeń” oraz „Dobry kolega”.
Poruszana problematyka wzbogaciła wiedzę przedszkolaków na temat ich bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na drodze oraz zachowań unikania zagrożeń. Wprowadziła w świat wartości społecznych, jakimi powinny się kierować w życiu, a więc takich jak: koleżeńskość, przyjaźń,  otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy, poszanowanie dla innych, tolerancja, lojalność i sprawiedliwość.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości”

SONY DSCW świecie wartości i bezpieczeństwa (2)  W świecie wartości i bezpieczeństwa (3)