„W krainie figur geometrycznych – Figurolandii”

W dniu 01 marca 2016r. odbyły się zajęcia pokazowe dla Rodziców dzieci z grupy III i IV z zakresu rozwijania mowy i logicznego myślenia na temat „W krainie figur geometrycznych”. Głównym celem zajęć było kształcenie umiejętności rozróżniania
i nazywania poznanych figur geometrycznych, stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do manipulowania figurami geometrycznymi oraz aktywizowanie myślenia i rozwijanie wyobraźni. W trakcie zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały figury geometryczne, tworzyły ciekawe kompozycje z różnych figur, doskonaliły umiejętność liczenia oraz dodawania i odejmowania, wypowiadały się na dany temat, uczestniczyły
w zabawach muzycznych i ruchowych.
Rodzice podziwiali zaangażowanie swoich dzieci w zabawach i wykonywaniu kolejnych zadań, mieli możliwość zobaczyć, jak ich dziecko funkcjonuje w grupie przedszkolnej i jak sobie radzi z danymi zagadnieniami poruszanymi na zajęciach. Mogli się przekonać, że nauka matematyki w przedszkolu jest przyjemna i oparta przede wszystkim na zabawach.
Przeprowadzone zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji zarówno wśród Rodziców
i dzieci. Cieszymy się bardzo, że mimo wielu obowiązków Rodzice znaleźli czas, żeby być
w tym dniu ze swoimi pociechami. Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach.

Zajęcia otwarte (1)  Zajęcia otwarte (2)  Zajęcia otwarte (3)

Zajęcia otwarte (4)  Zajęcia otwarte (5)  Zajęcia otwarte (6)

Zajęcia otwarte (7)  Zajęcia otwarte (8)  Zajęcia otwarte (9)