V Przegląd Piosenki „Rozśpiewane przedszkolaki”

5 marca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w Dębicy odbył się V Przegląd Piosenki „Rozśpiewane przedszkolaki”, pod hasłem „Przedszkole zabawy kraina, gdzie autem się kończy, a lalką zaczyna”, w którym wzięły udział dzieci z wszystkich dębickich przedszkoli.

Naszą placówkę reprezentował Jakub Dobkowski z grupy III, śpiewając piosenkę
pt. „Przedszkole drugi dom”. Za ciekawą interpretację piosenki, Jakub otrzymał dyplom
i nagrodę rzeczową.

Rozśpiewane przedszkolaki (1)  Rozśpiewane przedszkolaki (2)  Rozśpiewane przedszkolaki (3)