U nas zawsze jest wesoło….

Na przełomie listopada i grudnia 2012 roku w naszym przedszkolu odbył się cykl zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Zajęcia prowadziła psycholog mgr Karolina Świerk, na co dzień pracująca
w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Domu Pomocy Społecznej w Dębicy. Podczas zajęć dzieci z każdej grupy miały okazję pobawić się wspólnie ze swoimi rodzicami. Ćwiczenia miały na celu budowanie świadomości własnego ciała oraz poznawania jego możliwości, budowania bezpiecznych, ciepłych relacji z rodzicami oraz innymi dziećmi. Stwarzały także możliwość doświadczenia własnej siły i umiejętności. Wszystkie aktywności były dla uczestników zajęć okazją do radosnej zabawy; na sali przedszkolnej było gwarno i wesoło. Po zajęciach wszyscy mieli okazję posilić się drożdżówkami i sokiem, a na dzieci czekały słodkie niespodzianki.