Twórczość dzieci z kółka plastycznego

W dniu 17 maja  2013r. dzieci z kółka plastycznego uczestniczyły w zajęciach ceramicznych na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy.

Serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Morawczyńskiemu za umożliwienie rozwijania u dzieci uzdolnień plastycznych w profesjonalnej pracowni artystycznej.