Turniej wiedzy o bezpieczeństwie

W celu utrwalenia zdobytych wiadomości na temat bezpieczeństwa w dniu
03 kwietnia2013r. wszystkie dzieci z przedszkola uczestniczyły w „Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie”. Na wstępie dzieci oglądnęły teatrzyk kukiełkowy pt.: „Bezpieczeństwo – to ważna sprawa”, podczas którego ukazano dzieciom grożące im niebezpieczeństwa oraz umiejętność unikania tych zagrożeń. Przedstawienie dostarczyło dzieciom wielu miłych wrażeń.
Weryfikację wiedzy, postaw i umiejętności związanych z bezpieczeństwem przeprowadzono podczas turnieju. Drużyny z poszczególnych grup wiekowych odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze, podczas zabaw, groźnych przedmiotów i urządzeń, zagrożeń ze świata zwierząt i roślin, zagrożeń ze strony ludzi. Przedszkolaki aktywnie i prawidłowo udzielały odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, co świadczy o ich dużej wiedzy w tym zakresie. Drużyny otrzymały nagrody
w postaci zabawek dla swojej grupy. Wszystkim dzieciom wręczono medale „Jestem bezpiecznym przedszkolakiem”.