Turniej wiedzy o bezpiczeństwie

    22 maja 2014r. w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Dębicy odbył się „Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie”. Każde z przedszkoli reprezentowało dwoje dzieci
i wychowawca. Naszymi reprezentantami byli: Zosia i Franiu z grupy IV, którzy pod bacznym okiem pani Paulinki świetnie sobie radzili. W tematykę bezpieczeństwa wprowadziły wszystkich uczestników dzieci z Kółka Teatralnego, prowadzonego
w przedszkolu gospodarzy, które wykonały przedstawienie pt: „Z bajką bezpieczniej”. Uczestnicy  mieli do wykonania różnorodne zadania, w których wykazali się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa na drodze, w domu, podczas zabaw, podczas kontaktu z obcą osobą i zwierzęciem, umiejętnością reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, znajomością numerów alarmowych, a także szybkością i umiejętnością współdziałania w zespole. Dzieci aktywnie udzielały odpowiedzi na pytania konkursowe, co świadczyło o ich wiedzy w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy zdobyli 31pkt na 31 możliwych do zdobycia. Jury zachwycone poziomem wiedzy przedszkolaków przyznało z radością każdemu z przedszkoli I miejsce!!! W tym dniu nie było przegranych!!!

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (1)  Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (2)  Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (3)

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (4)  Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (5)  Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (6)